umowa pożyczki

Umowa kredytowa-Jak ją sporządzić?

Podpisując umowę kredytu lub pożyczki, instytucja bądź osoba prywatna stają się dla nad wierzycielem. Od tej pory, jako pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy jesteśmy zobowiązani do terminowego regulowania należności, w innym przypadku wierzyciel może skorzystać ze swoich uprawnień.

Wierzyciel – kto to taki?

Wierzyciel jest podmiotem, z którym wiąże nas świadczenie finansowe. Może to być umowa pożyczki, kredytu hipotecznego i innych zobowiązań finansowych. Jeśli osoba, która zaciągnęła zobowiązanie nie będzie płacić w terminie ustalonych w umowie rat, wierzyciel ma prawo żądać zwrotu należności nawet na drodze sądowej.

Wierzycielami mogą być:

  • osoby prywatne, wobec których powstały zobowiązania finansowe lub zostały zasądzone (np. alimenty)
  • przedsiębiorcy, u których kupiono produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności albo zawarto umowę sprzedaży ratalnej lub umowę abonamentową
  • banki
  • firmy pożyczkowe.

Prawa czynności wykonywane przez wierzyciela wobec dłużnika

Wierzyciel na podstawie podpisanej umowy może rozpocząć odpowiednie procedury, jeśli osoba, która zaciągnęła zobowiązanie nie spełnia warunków, na które zgodziła się, podpisując dokument. Może on:

  • narzucić odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie kredytu, których maksymalna wysokość w skali roku wynosi 14 proc., a także dodatkowe koszty związane np. ze skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej
  • wynająć windykatora, którego zadaniem będzie odzyskanie należności (większe instytucje posiadają przy oddziale własną firmę zajmującą się windykacją)
  • rozpocząć egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi, czego celem będzie zmuszenie dłużnika do zwrócenia należności
  • wskazać dowolnego komornika na terenie Polski, jeśli przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomość (w takiej sytuacji wybierany jest komornik z sądu rejonowego właściwego dla lokalizacji, w jakiej znajduje się nieruchomość)
  • zlecić komornikowi poszukanie informacji na temat majątku dłużnika w bazach danych, urzędach i ewidencjach
  • przekazać dług innemu podmiotowi na drodze przelewu, czyli cesji.
spadek gospodarki niemieckiej

Niemiecka gospodarka w coraz gorszym stanie.

Zachodni sąsiedzi przechodzą poważne problemy – recesja gospodarcza, której doświadczają odbija swe negatywne piętno na wielu krajach Europy i świata, w tym również na polskim rynku. Od kiedy tak zły stan gospodarki niemieckiej się utrzymuje oraz co przyczyniło się do tendencji spadkowej trendu?

Oczekiwania a rzeczywistość

Analitycy oczekiwali w połowie 2018 roku spadku produkcji przemysłowej o maksymalnie 0,8 proc. Niestety zbyt optymistyczne prognozy nie ziściły się, ponieważ w listopadzie 2018 roku odnotowano spadek na poziomie 4,7 proc. Należy zauważyć, że na przełomie lat 2017 i 2018 gospodarka przemysłowa z miesiąca na miesiąc miała tendencję wzrostową. Dopiero w pierwszym kwartale zauważono pierwszy spadek, który sprawił, że w połowie roku trend utrzymywał się na poziomie 0 proc. Gospodarka niemiecka z tak ogromnymi problemami borykała się ostatnim razem w 2012 roku, a wcześniej w latach 2007 i 2008 kiedy miejsce miał kryzys światowy.

Recesja niemieckiej gospodarki, a Polska

Niemcy graja bardzo ważna rolę w polskiej gospodarce – do zachodnich sąsiadów eksportujemy około 22,5 proc. zasobów, natomiast importujemy około 30 proc. Problemy w gospodarce niemieckiej wiążą ze zmniejszoną ilością zamówień, a to w konsekwencji przeradza się na niekorzystne zmiany na rynku polskim. Choć specjaliści przekonują, że trend w naszej gospodarce utrzymuje się na stabilnym poziomie, to jednak im dłużej w Niemczech recesja gospodarcza trwa, tym większe ryzyko, że również gospodarka polska może zacząć spadać.

Co jest przyczyną recesji gospodarczej Niemiec?

Na początku roku 2018 specjaliści bagatelizowali problem, ponieważ tendencja spadkowa trendu nie była na wysokim poziomie. Z miesiąca na miesiąc gospodarka przemysłowa Niemiec malała. Według ekspertów przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim problemy powstające poza granicami kraju. Szczególnie niekorzystne dla Niemiec są konflikty między Chinami, a USA. Niemcy eksportują do Chin znaczną część swoich zasobów, a zmniejszona ilość zamówień ma swoje negatywne skutki w niemieckiej gospodarce.