pożyczka gwarant

Pożyczka gwarant – korzystna oferta czy sposób na większe problemy?

Szukając odpowiedzi na pytanie w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na inne, a mianowicie „co jest przyczyną zadłużenia”. To, czy pożyczka gwarant, czyli najczęściej pożyczka zaciągana przez osoby zadłużone, będzie miała pozytywny czy negatywny wpływ na ich sytuacje, zależy przede wszystkim od wiedzy samego zainteresowanego nie tylko o produktach finansowych, ale o finansach w ogóle.

Polacy i pożyczanie – czyli mieszanka wybuchowa

Można by założyć, że Polacy dzielą się na dwie grupy grupy pożyczkobiorców – na tych, którzy pożyczają umiejętnie, a więc po dokładnym zestawieniu swojej sytuacji finansowej z ratami zobowiązania, oraz na tych, którzy pożyczają bez analizy budżetu. Jednak czy tylko nieprzemyślane zaciąganie pożyczek z gwarantem jest przyczyną zadłużeń? Oczywiście, że nie. Do zaległości w spłacie, a w następstwie powstania długu prowadzą również nieprzewidziane sytuacje, w tym nagła utrata pracy czy choroba uniemożliwiająca osiąganie dotychczasowego dochodu. Jednak najczęstszą przyczyną jest niewiedza i brak umiejętnego przygotowania się do zobowiązania. Według raportu przeprowadzonego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy wielu Polaków nie zna podstawowych terminów związanych z produktami finansowymi:

  • 14 proc. nie zna pojęcia „zdolność kredytowa”
  • 24 proc. nie potrafi wyjaśnić, czym jest historia kredytowa
  • aż 78 proc. nie wie, co to RRSO.1

Pożyczka z gwarantem – jak wziąć, by nie pogrążyć się w długach?

Należy zwrócić uwagę na to, że pożyczka gwarant może przynieść wiele korzyści osobie zadłużonej. W wielu przypadkach to doskonała alternatywa dla konsolidacji. Dłużnik posiadający kilka niespłaconych mniejszych zobowiązań, których suma miesięczna rat przekracza jego możliwości budżetowe, zaciągniętą pożyczką z gwarantem może je spłacić i regulować każdego miesiąca jedną, mniejszą ratę. Jednak w sytuacji, gdy zobowiązanie zostanie wzięte bez dokładnego przeanalizowania swoich możliwości lub na dowolny, błahy cel, wielce prawdopodobne jest, że zadłużenie powiększy się, zamiast ulec zmniejszeniu.

1https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiU-f3ExsfiAhVOposKHTdDBhsQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Finteraktywnie.com%2Fdownload%2F91-pozyczki-w-internecie-2014&usg=AOvVaw1TgWn_UxfELdrm6NNj-IE8

pożyczki chwilówki

Chwilówki dla zadłużonych online – jakie wymagania mają firmy pożyczkowe?

Każdy, kto posiada negatywną historię kredytową lub zadłużenie może ubiegać się o pożyczkę chwilówkę w instytucji pozabankowej. Wymagania do spełniania są mniej rygorystyczne niż w przypadku banków, jednak ich niespełnienie również w przypadku firm pożyczkowych będą skutkować odmową. Wiedza o tym, jakie kryteria należy spełnić oraz jakie opcje są dostępne pozwoli wybrać najkorzystniejszą dla swojej sytuacji finansowej ofertę.

Najczęściej stawiane wymagania przez firmy pożyczkowe

Większość instytucji pozabankowych oferuje zbliżone do siebie produkty. Podobnie jest z kryteriami. Najczęściej wiek osoby wnioskującej o chwilówkę dla zadłużonych online musi mieć nie mniej niż 18 lat (zdarza się, że zobowiązanie przydzielane jest dopiero od ukończenia 20. lub 25. roku życia) i nie więcej niż 75 lat. Istotne jest również obywatelstwo polskie i posiadanie odpowiednio wysokich dochodów. Pożyczkobiorca nie może być w stanie upadłości konsumenckiej lub nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie. Warto zwrócić również uwagę na kryteria indywidualne dla każdej firmy pożyczkowej – jednym wystarczy wyłącznie oświadczenie o dochodach, inne natomiast będą wymagały specjalnych zaświadczeń od pracodawcy lub deklaracji PIT.

Chwilówki dla zadłużonych online – jaką formę ma oświadczenie o dochodach?

Oświadczenie o dochodach daje możliwość oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania. Według polskiego prawa każda instytucja finansowa ma obowiązek sprawdzania, że pożyczkobiorca będzie miał możliwość spłaty pożyczki chwilówki. Przeczytamy o tym w art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715):

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Oraz:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.