Pożyczki dla zadłużonych na dowód

Pożyczka dla zadłużonych na dowód – co warto wiedzieć?

Na dobrą, jak i złą zdolność kredytową wpływ ma wiele czynników. To dzięki nim możliwe jest uzyskanie potrzebnej gotówki lub też przez nie w bankach spotykamy się z odmową. Choć firmy pożyczkowe mają mniej restrykcyjne wymagania, one również nie udzielają zobowiązań każdemu. Dziś przyjrzymy się temu, co ma wpływ na zdolność kredytową oraz podpowiemy, co zrobić, by uzyskać zobowiązanie mimo jej braku.

Rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodów i wydatków

W przypadku banków największym uznaniem cieszy się umowa o pracę na czas nieokreślony. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie większych kwot, o ile wysokość dochodów na to pozwoli. W przypadku firm pożyczkowych sytuacja zmienia się na korzyść pożyczkobiorcy, ponieważ brana pod uwagę jest przede wszystkim wysokość dochodów, a nie ich źródło. Pożyczkobiorca może więc uzyskiwać pieniądze nie tylko z tytułu umowy o pracę, ale również:

  • ze świadczeń
  • z renty lub emerytury
  • ze stypendiów
  • z umów zlecenie
  • z wynajmu mieszkania i innych.

Ponadto pod uwagę brana jest jeszcze wysokość comiesięcznych wydatków, w której zakres wchodzą nie tylko wszystkie posiadane zobowiązania, ale również wydatki bieżące. Pożyczki dla zadłużonych na dowód możliwe są do uzyskania wyłącznie w tych firmach, które nie sprawdzają zdolności kredytowej w bazach, takich jak BIK czy KRD, natomiast wykorzystują inne formy oceny konsumenta wskazane w art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.1

Pożyczki dla zadłużonych na dowód – gdzie szukać?

Jednym z najłatwiejszych i najszybszych sposobów jest zapoznanie się z ofertami w internecie. Wiele firm udzielających zobowiązania osobom zadłużonym nie posiada lub posiada niewiele placówek w całej Polsce, za to ich oferty dostępne są online dla każdego zainteresowanego.