Chwilówki dla zadłużonych online – jakie wymagania mają firmy pożyczkowe?

Każdy, kto posiada negatywną historię kredytową lub zadłużenie może ubiegać się o pożyczkę chwilówkę w instytucji pozabankowej. Wymagania do spełniania są mniej rygorystyczne niż w przypadku banków, jednak ich niespełnienie również w przypadku firm pożyczkowych będą skutkować odmową. Wiedza o tym, jakie kryteria należy spełnić oraz jakie opcje są dostępne pozwoli wybrać najkorzystniejszą dla swojej sytuacji finansowej ofertę.

Najczęściej stawiane wymagania przez firmy pożyczkowe

Większość instytucji pozabankowych oferuje zbliżone do siebie produkty. Podobnie jest z kryteriami. Najczęściej wiek osoby wnioskującej o chwilówkę dla zadłużonych online musi mieć nie mniej niż 18 lat (zdarza się, że zobowiązanie przydzielane jest dopiero od ukończenia 20. lub 25. roku życia) i nie więcej niż 75 lat. Istotne jest również obywatelstwo polskie i posiadanie odpowiednio wysokich dochodów. Pożyczkobiorca nie może być w stanie upadłości konsumenckiej lub nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie. Warto zwrócić również uwagę na kryteria indywidualne dla każdej firmy pożyczkowej – jednym wystarczy wyłącznie oświadczenie o dochodach, inne natomiast będą wymagały specjalnych zaświadczeń od pracodawcy lub deklaracji PIT.

Chwilówki dla zadłużonych online – jaką formę ma oświadczenie o dochodach?

Oświadczenie o dochodach daje możliwość oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania. Według polskiego prawa każda instytucja finansowa ma obowiązek sprawdzania, że pożyczkobiorca będzie miał możliwość spłaty pożyczki chwilówki. Przeczytamy o tym w art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715):

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Oraz:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *