Umowa kredytowa-Jak ją sporządzić?

Podpisując umowę kredytu lub pożyczki, instytucja bądź osoba prywatna stają się dla nad wierzycielem. Od tej pory, jako pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy jesteśmy zobowiązani do terminowego regulowania należności, w innym przypadku wierzyciel może skorzystać ze swoich uprawnień.

Wierzyciel – kto to taki?

Wierzyciel jest podmiotem, z którym wiąże nas świadczenie finansowe. Może to być umowa pożyczki, kredytu hipotecznego i innych zobowiązań finansowych. Jeśli osoba, która zaciągnęła zobowiązanie nie będzie płacić w terminie ustalonych w umowie rat, wierzyciel ma prawo żądać zwrotu należności nawet na drodze sądowej.

Wierzycielami mogą być:

  • osoby prywatne, wobec których powstały zobowiązania finansowe lub zostały zasądzone (np. alimenty)
  • przedsiębiorcy, u których kupiono produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności albo zawarto umowę sprzedaży ratalnej lub umowę abonamentową
  • banki
  • firmy pożyczkowe.

Prawa czynności wykonywane przez wierzyciela wobec dłużnika

Wierzyciel na podstawie podpisanej umowy może rozpocząć odpowiednie procedury, jeśli osoba, która zaciągnęła zobowiązanie nie spełnia warunków, na które zgodziła się, podpisując dokument. Może on:

  • narzucić odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie kredytu, których maksymalna wysokość w skali roku wynosi 14 proc., a także dodatkowe koszty związane np. ze skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej
  • wynająć windykatora, którego zadaniem będzie odzyskanie należności (większe instytucje posiadają przy oddziale własną firmę zajmującą się windykacją)
  • rozpocząć egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi, czego celem będzie zmuszenie dłużnika do zwrócenia należności
  • wskazać dowolnego komornika na terenie Polski, jeśli przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomość (w takiej sytuacji wybierany jest komornik z sądu rejonowego właściwego dla lokalizacji, w jakiej znajduje się nieruchomość)
  • zlecić komornikowi poszukanie informacji na temat majątku dłużnika w bazach danych, urzędach i ewidencjach
  • przekazać dług innemu podmiotowi na drodze przelewu, czyli cesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *